ZwalczNude.PL

  • promocja wrocławskiej fotograficznej gry miejskiej : „Foto-agenci : Kryptonim Olympus” w okresie jednego miesiąca
  • publikacja informacji o grze w mediach ( prezentacja sponsora- firmy Olympus)
  • pozyskanie patronów medialnych
  • dotarcie do uczestników gry

Linki do publikacji:
Publikacja w lokalnej telewizji
Publikacja we wrocławskim portalu