Działania PR. Jak mierzyć ich efektywność? Cz.1

Przez wiele lat, a przynajmniej odkąd pamiętam panowała opinia, że mierzenie działań public relations jest niemożliwe. Choć zadanie to cały czas nie należy do najłatwiejszych, to jednak dzięki pojawieniu się nowych narzędzi pewne aspekty naszej pracy są już mierzalne.

Trudność dokładnego oszacowania pracy PR-owców jest problemem znanym w zasadzie od zawsze. Aby określić jej wartość, koncetrowaliśmy się więc na ocenie jakościowej naszych działań, np. jakości mediów, w których została opublikowana informacja czy sposobie wyeksponowania jej w prasie. Z upływem lat coraz mocniej rosła rola internetu na rynku reklamowym, a co za tym idzie powstało wiele narzędzi umożliwiających ocenę ilościową. Dzięki nim możemy poznać konkretne liczby, które są efektami przeprowadzonej przez nas kampanii w odniesieniu do celów początkowych stawianych przez klienta. Zanim jednak zaczniemy mierzyć skuteczność naszych działań, musimy wiedzieć, jak się do tego zabrać.

Fot. www.fotolia.com

Analiza początkowa

Przygotowując się do przyszłych działań PR i chcąc, aby późniejsze pomiary miały sens, konieczna jest analiza sytuacji przed i po rozpoczęciu kampanii. Mając takie informacje i konfrontując je z efektami końcowymi łatwiej będzie ocenić, czy kampania była prowadzona w dobrym kierunku lub czy w którejś fazie konieczna była zmiana strategii, bo ta wyznaczona wymagała korekty. Istotne jest również, aby wraz z analizą sytuacji początkowej ustalić kryteria, jakie będziemy oceniać po jej zakończeniu. Różne firmy, mogą mieć przecież inne cele. Jedne stawiają na zwiększenie sprzedaży produktu o kilka procent w skali roku lub wprowadzenie nowego na rynek, inne na wzrost rozpoznawalności, zaangażowanie klientów w social media i wzrost liczby publikacji w fachowej prasie. Uzyskana różnica pokaże, na ile skuteczne okazały się podjęte działania.

Zdefiniowanie celów

Planując strategię komunikacyjną należy zacząć od dokładnego ustalenia i opracowania celów – krótkofalowych i długofalowych. Niezwykle istotne jest też, aby były one mierzalne i co niemniej ważne – związane misją i wizją organizacji oraz jej celami biznesowymi, a także zorientowane na grupy docelowe. Poza tym, cele powinny być powiązane z badaniami, proste i wyraźnie zdefiniowane, precyzyjne i policzalne, a także osiągalne i akceptowalne dla wszystkich stron zaangażowanych w strategię. Przykładem celu krótkofalowego może być chęć zwiększenia pozytywnych publikacji o 25% w ciągu czterech miesięcy. Celem długofalowym natomiast jest zwiększenie świadomości marki, np. jako marki przyjaznej środowisku o 30% w ciągu roku. Najbardziej przemawiającym przykładem będzie z pewnością osiągnięcie ostatecznego rezultatu biznesowego, jakim będzie zwiększenie sprzedaży w skali roku o 10% przy zastosowaniu narzędzi PR.

 

Wróc do strony głównej bloga

DAWNIEJ ... I DZIŚ

Blogujemy dla Was :)

Zaufali nam

Partnerzy

FreshMail.pl